O spoločnosti | MIVA - UV
Domov

Ponuka

Kontakt

MIVA - UV
Kostiviarska 43
974 01 Banská Bystrica
0903 803999
0915 826869, -70
0903 553999
info@miva-uv.sk

O spoločnosti

MILAN VALTER MIVA – UV®
Tr. SNP 29, 974 01 Banská Bystrica        Firma vznikla v roku 1995 za účelom výroby,  predaja technologických zariadení a filtrov na dezinfekciu a filtráciu vody.  V súčasnosti spravujeme viac ako 250 zariadení na rôznych miestach Slovenskej republiky.  Zariadenia používa predovšetkým zdravotníctvo, obecné úrady, farmaceutický priemysel, vojsko, štátna správa, vodárenské spoločnosti, súkromný sektor, obecné úrady. Úprava pitnej vody je na základe fyzikálneho procesu bez použitia chlóru a iných chemikálií.
      Výrobky a  filtračné zariadenia - sú vyrobené z kvalitných materiálov schválených na použitie pre pitnú vodu.

      Zabezpečujeme komplexné dodávky - poradenstvo, dodávky materiálu, montáž a odborný servis v nasledovných oblastiach:
                   
Úprava a dezinfekia PITNEJ VODY
Tepelné čerpadlá               
Solárne systémy


Viac informácií o našej firme  nájdete na www.miva-uv.sk

       Spoločnosť MIVA so sídlom v Banskej  Bystrici, bola založená  v roku 2005. Našou podnikateľskou ambíciou je dosiahnuť pozíciu lídra na trhu alternatívnych zdrojov energií za podpory  smernice  Európskej Únie č. 2001/77/EC o podpore výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu EÚ. Našim zákazníkom chceme poskytovať najmä technické riešenia šité na mieru.
Rozsiahlejšie využitie tepelných čerpadiel na vykurovanie  nastalo  so zvýšením cien energií  a tým má význam  využitie tzv.
ZELENEJ ENERGIE

       Základné informácie
Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva netradičné zdroje energie na ústredné vykurovanie (ÚK) a na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV). Pracuje na princípe využitia inak nevyužiteľnej energie – nízko potenciálneho tepla z nášho okolia (tj. z vody, vzduchu, zeme či odpadného tepla), kedy jeho prečerpaním dôjde ku zmene teploty na úroveň využiteľnú vo vykurovacom systéme.
  

Tento proces prebieha za pomeru cca:
25% elektrická energia + 75% prírodná obnoviteľná energia = 100% spotreba energie
      Za povšimnutie stojí aj to, že návratnosť týchto nákladov je 3-7 rokov podľa zvoleného primárneho zdroja energie. Stanovenie návratnosti je uvažované voči inak najbežnejšiemu spôsobu vykurovania plynovým zdrojom.
  
Našim cieľom je budovanie trvalých a dôveryhodných vzťahov so zákazníkmi a obchodnými zástupcami spoločnosti. Kritériom kvality našej práce je spokojnosť zákazníkov a obchodných zástupcov.
      Spokojnosť zákazníka a jeho dôvera je i prvým krokom k opakovanému príchodu. Opakovaný príchod zákazníka znamená úspech našej spoločnosti.