Obchdné podmienky | MIVA - UV
Domov

Ponuka

Kontakt

MIVA - UV
Kostiviarska 43
974 01 Banská Bystrica
0903 803999
0915 826869, -70
0903 553999
info@miva-uv.sk

Obchdné podmienky

Záručné podmienky:
 
1/ Pri montáži technologického zariadenia MIVA-UV®:
a/ na technologické zariadenie MIVA-UV®                  v mesiacoch                  24 mesiacov
 b/ na dezinfektor /dezinfekčná časť/                        v moto hodinách       5000 moto hodín
 
2/ Pri poruche technologického zariadenia MIVA-UV® počas trvania dvojročnej záruky, ktorú dodávateľ poskytuje odberateľovi po montáži nového zariadenia.
Ak došlo k poruche zariadenia počas trvania 24 mesačnej záručnej doby, záruka sa automaticky obnoví a jej dĺžka sa určuje rozdielom dvojročnej záruky (t.j. 24 mesiacov) a doby, v ktorej zariadenie bolo v prevádzke (t.j. počet mesiacov v ktorých zariadenie fungovalo).
 
3/ Pri servise a následnej výmene  dezinfektora /dezinfekčnej časti/:
a/ na technologické zariadenie MIVA-UV®                 v mesiacoch                   12 mesiacov
  b/ na dezinfektor /dezinfekčná časť/                       v moto hodinách        5000 moto hodín
 
4/ Pri poruche technologického zariadenia MIVA-UV® počas trvania jednoročnej záruky, ktorú poskytuje výrobca odberateľovi po vykonaní servisu.
Ak došlo k poruche zariadenia počas trvania 12 mesačnej záruky, záruka sa automaticky obnovuje a jej dĺžka sa určuje rozdielom jednoročnej záruky (t.j. 12 mesiacov) a doby, v ktorej zariadenie bolo v prevádzke ( t.j. počet mesiacov, v ktorých zariadenie fungovalo).
 
UPOZORNENIE:Odber vzorky na laboratórne vyšetrenie musí odobrať akreditovaný pracovník !
V opačnom prípade za výsledok neručíme !
 
  
            Na technologické zariadenie poskytuje výrobca dvojročnú záruku a to výlučne len na závadu materiálu, z ktorého je vyrobený. Bežné opotrebenie materiálu, z ktorého je zariadenie vyrobené, nespadá do dvojročnej záruky.
Záruka sa nevzťahuje na vady a závady ktoré neboli včas a podľa predpisov výrobcu odstránené.
Záruka sa nevzťahuje na situácie,ak boli vady zavinené požívaním iných náhradných dielov a technológií, alebo postupov opráv stanovených výrobcom.
Záruka nebude akceptovaná pri  nedostatočnej pravidelnej údržbe doporučenej výrobcom.
 
V prípade potreby filtrácie výrobca poskytuje záruku:
  a, filtračný obal                                                         v mesiacoch                            24 mesiacov
 b, filtračná vložka                                                       spotrebný materiál
 
Životnosť filtračnej vložky závisí od pretečeného množstva vody a od množstva odstraňovaných látok vo vode.nbsp;