UV dezinfekcia vody
Nazov spoločnosti
MIVA GROUP, spol. s r.o.
Kostiviarska 43
974 01 Banská Bystrica
www.miva-uv.sk
info@miva-uv.sk

UV dezinfekcia vody


UV 550W
TUV 1G
TUV 2G
TUV 6G
TUV 12G
TUV 24G
H-séria v ponuke je ...
F-séria v ponuke sú 4...